glimmer【开学淡圈】

欧美圈已退。

【百里守约】打油诗一首:这个守约你挺能

描述一下我自己的王者荣耀水平😂
请勿殴打作者
                 这个守约你挺能,
                 射手拿蓝不拿红。
                 残血偏要往前上,
                 挂了还赖坦克怂。

评论(2)

热度(8)